Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Gulrot og kålrot med riktig kvalitet

Awarded: NOK 6.7 mill.

Det er både et politisk og helsefaglig ønske om økt forbruk av frukt og grønnsaker i Norge, og det er enighet om at det er nødvendig med god produktkvalitet for å oppnå dette. Grunnlaget for å oppnå bedre kvalitet, med spesiell fokus på god smak og helsee ffekter, må være bedre kjennskap til hva som påvirker kvaliteten i forbindelse med dyrking, lagring og omsetning. I dette prosjektet skal dyrkere og veiledere samarbeide med forskere som har kompetanse på dyrking og matkvalitet. Forbrukernes ønsker skal k larlegges med hensyn til gulrot- og kålrotkvalitet, og kvaliteten skal tilpasses disse ønskene. De agronomiske undersøkelsene av kvalitet skal omfatte virkninger av sortsvalg, jordarter, gjødsling, plantevern, utviklingsstadium og dyrkingssted. Resultaten e skal fortløpende innarbeides i en dyrkingsveiledning og publiseres i vitenskapelige tidsskrift.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project