Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Tilpasning av sanntids informasjonssystem for kollektivtrafikken til blinde og svaksynte

Awarded: NOK 0.20 mill.

Synshemmedes informasjonsbehov i en turkjede av A til B hvor den synshemmede benytter kollektivtrafikk skal kartlegges. På grunnlag av dette skalvi gjøre en kartlegging av aktuell design av informasjonssystemer for synshemmede i kollektivtrafikken. Aktuel l design kan evalueres i et hovedprosjekt, og det skal komme frem hvordan synshemmedes behov best kan ivaretas i informasjonssystemene som ligger i IBIS, et prosjekt pågående i Trondheim.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project