Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Awarded: NOK 21.4 mill.

Project Number:

163164

Application Type:

Project Period:

2004 - 2011

Organisation:

Location:

Stortinget har vedtatt å forby kastrering av hanngris i Norge fra 2009. Hovedproblemet med kjøtt fra ukastrerte hanngriser (råner) er smak og lukt som av de fleste forbrukere oppfattes som svært negativt. Derfor har kastreringsforbudet enorme konsekvenser for næringen, og medfører mange nye og store utfordringer i forhold til svinekjøttkvalitet, forbrukeroppfatning og unyttelse råneslakt som ressurs. For å kartlegge norske forbrukeres oppfatning av kjøtt og produkter fra norske råner vil data basert p å menneskelige sanser bli innhentet. Det vil undersøkes i hvilken grad rånesmak kan aksepteres av forbrukerne, og på hvilke nivåer slik smak kan identifiseres. Sensoriske undersøkelser vil gjøres av et trenet sensorisk panel og et utvalg representative fo rbrukere. Kvalitative forbrukerundersøkelser for å få en dypere forståelse for hvordan forbrukerne resonnerer omkring kastrering av hanngris vil være aktuelt å gjennomføre. Nedskjæringsstudier der en undersøker ulike muskler og fettyper og analyserer disse for blandt annet androstenon og skatol vil utføres. Det vil bli omfattende undersøkelser av hva råneslakt kan benyttes til uten at produktene gir negative forbrukerreaksjoner. Ulike produksjonsteknologier og bruksområder vil bli undersøkt for å finn e mulige anvendelsesområder for råneslakt.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land