Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MODNET Forretningsutvikling av modulbaserte skipsløsninger i globalt samvirkende industrielle nettverk

Awarded: NOK 3.7 mill.

MODNET er et prosjektforslag som fokuserer på nye metoder for forretningsutvikling, prosjektering, produksjon, drift og salg av modulbaserte skipsløsninger fra globalt samvirkende industrielle nettverksressurser. MODNET-prosjektet skal utvikle a) en ny ku nnskapsplattform og b) en lovende forretningsmodell for økt konkurransekraft for norsk maritim industri. Kunnskapsplattformen og forretningsmodellen skal være et av mange, men viktige bidrag til at norsk maritim industri overlever med betydelig økt verdi skaping som resultat. Forretningsmodellen skal fremstå basert på utvikling av ett virkelig demonstratorprosjekt. De to øvrige demonstratorene er testeksempler: 1. Multifunctional Platform Supply Vessel (MPSV) 2. Multifunctional LNG Short Sea Vessel (MLNGS SV) 3. Multifunctional H/MSC Freight Carrier (MH/MSCFC) Modellen vil også gi spesifikke og målbare verdier for nåsituasjonen, ønsket situasjon og nødvendige forandringsbehov. I modellen vil det også spesifiseres konkrete forbedringstiltak og hvordan disse kan gjennomføres for hver enkelt komponent slik at faktorenes og hele forretningskonseptets konkurransekraft øker. Gjennomføringen av de viktigste (mest effektive) foreslåtte forbedringstiltak vil skje i prosjektets regi hos den enkelte deltaker og eller hos flere ressursmiljøer i verdikjeden. Med denne modellen vil det være mulig å vurdere og sammenligne konkurransekraften til demonstratorressursnettverkene og eller konseptskipene. Modellen vil også kunne anskueliggjøre denne konkurransekraftprofilen. D et erkjennes at et nytt konsept for å fremme økt konkurransekraft blant norsk maritim industri selvsagt kan ha like stor betydning for denne industrisektoren i å tiltrekke seg andre oppdrag enn skipsbygging og eller ombygging. MODNET-prosjektet er et ambi siøst prosjekt. Den allerede utviste interessen for initiativet blant aktuelle industrideltakere og akademia tas som en bekreftelse på at prosjektaktivieten er viktig og nyttig.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project