Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Nettverk for forskning om homoseksualitet

Awarded: NOK 0.30 mill.

Homonettverkets overordnede forskningspolitiske målsetting er å bidra til å skape/opprettholde et levende og frodig tverrfaglig homoforskningsmiljø. Vi mener at Nettverket idag fyller et viktig behov som presentasjons- og diskusjonsforum for forskn ing om (forståelser) av homser og lesber, og i dagens modell er månedsseminarene åpne for alle, både studenter, forskere, praktikere, homopolitikere og ellers alle som er interesserte. Forskningsformidling og tilbakeføring av forskningsresultater til gruppen det gjelder osv. er mao. en del av Nettverkets virksomhet. Homonettverket representerer nå et miljø¸ som finnes der" for (potensielle) "homoforskningsstudenter" (altså i Oslo), men Nettverket får også henvendelser med ulike typer faglige fo respørsler via telefon og mail, også f.eks. fra utenlandske studenter som ønsker forskningsopphold i Norge, gjerne med tilhold i et homoforskningsmiljø. Homoforskning er et tverrfaglig forskningsfelt i vekst både i Norge og inter

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project