Back to search

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

IEA/GHT-8 sponsorstøtte

Awarded: NOK 0.30 mill.

Funding scheme:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering