Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Levekår i landbruksbefolkningen 2002 - status og endring 1995 - 2002 - Koordineringsarbeid.

Awarded: NOK 0.45 mill.

Dekke koordineringsarbeidet for prosjekt hovedprosjekt 156883/i10 "Levekår i landbruksbefolkningen 2002 - status og endring 1995 - 2002", som inngår i den nye satsingen på levekår i landbruket. Forskningssjef Kari Skrede og Forsker Anders Barstad er ansva rlig for koordineringsfunksjonene.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project