Back to search

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

PASR - Sikkerhets- og beredskapssystem for varsling av sivilbefolkning og industri

Awarded: NOK 74,999

Funding scheme:

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project