Back to search

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Møre og Romsdal Videreføres i nytt prosjektnr.: 168585/I50

Awarded: NOK 0.50 mill.

Prosjektet ”FoU-basert kompetansemegling i Møre og Romsdal” har som hovedmålsetting å styrke innovasjonsevnen og fremme økt FoU-innsats hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring i Møre-regionen og samtidig styrke forskningsmiljøenes evne til samhan dling med bedriftene. Prosjektet retter seg primært mot bedrifter innen de dominerende industrinæringene i fylket: · den marine næringen, med fokus på marin produksjon og bioteknologi · skips-/verkstedsindustri og møbel med fokus på produktutvikling og de sign. Bak gjennomføringen av prosjektet står en samarbeidskoalisjon bestående av Møreforsking (prosjektansvarlig), Høgskolen i Ålesund, Center of Expertice (CoE), Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge – Møre og Romsdal. Prosjektet blir gjennomført i nært samvirke med CoE og er ellers knyttet opp mot Programpartnerskapet for Innovasjon, nyskaping og nettverk i Møre og Romsdal. Prosjektet forutsettes å gjøre bruk av følgende tre virkemidler: · Kompetansemeglere som skal drive proaktivt arbeid overfor bedriftene · Bedriftsprosjekter som er et av kompetansemeglernes redskaper · Samspillsarenaer som er samordnet med foraene i Center of Expertise (CoE) ved Ålesund Kunnskapspark.

Funding scheme:

MOBI-Mobilisering

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project