Back to search

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Local knowledge and poverty reduction in local communities in the Highlands and Lowlands of Bolivia and Ecuador.

Awarded: NOK 0.40 mill.

Hovedmålet med prosjektet er å etablere et forskernettverk av forskere fra Bolivia, Ecuador, England og Norge som skal legge grunnlaget for et mer langsiktig forskersamarbeid mellom "nord og sør". Nettverket skal fokusere på forskningsbasert kunnskap om l okale, tradisjonelle, teknologier for vannutnyttelse gjennom en komparativ tilnærming. Prosjektet har som delmål å frembringe: -en bedre forståelse av lokalkunnskap og hvordan denne kan utnyttes bedre, samt benyttes på en større skala gjennom kunnskapsd eling i, og mellom, landende involvert -et teoretisk grunnlag, inkludert et komparativt rammeverk for en videreføring av et slikt arbeid -kunnskap om lokale vannteknologi-løsninger og prosesser knyttet til dette som er drevet av lokalsamfunnet, som er ove rførbar over landegrenser og regioner Nettverket planlegger å arrangere møteplasser, samarbeide om felles publikasjoner og utvikle en læreplan for et M.A. studie ved Universitetet i Bergen.

Funding scheme:

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project