Back to search

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Kommunikasjon via E-post med grafiske symboler (admin. KUL -168692)

Awarded: NOK 0.20 mill.

Prøve ut og teste epost-produktet Inter_Comm. Øke den kommunikative kompetansen hos ASK-brukere gjennom bruk av E-mail med grafiske symboler. ASK-brukere (3-6) skal kartlegges og intervjues i samarbeid med nærpersonene før oppstart. Prosjektdeltakerne sk al læres opp i Inter_Comm -programmet som vil bli brukt. Det er oversatt og distribueres gjennom firmaet NorMedia. Inter_Comm brukes sammen med programmet SMB ( Skrive med bilder) På slutten av prosjektperioden intervjues utvalget på nytt. Målet er å for bedre Inter_Comm produktet i samarbeid med Normedia og gjennom dette øke den kommunikative kompetansen hos ASK-brukere. Ett av delmålene er å finne bedre løsninger og forbedre produktet ved bruk av E-mail med grafiske symboler og gjøre dette kjent i ulike ASK-miljøer. Dette kan blant annet gjøres gjennom studentene som går på ASK-studiet. Ved å følge prosjektet på nært hold vil studentene få en bedre forståelse av hvordan man bygger opp kommunikativ kompetanse hos ASK-brukere via E-mail. Vi vil informere, drøfte og reflektere sammen med ASK-studentene. Se egen prosjektbeskrivelse

Funding scheme:

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project