Back to search

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetableringsstøtte til SUPRAQUA søknad

Awarded: NOK 41,999

Project Number:

168007

Application Type:

Project Period:

2004 - 2005

Organisation:

Location:

NOAS Miljøkompetanse samarbeider med BECO Group BV (NL) og AZTI (ES) for å fremme en søknad under Call FP6-2003-FOOD-2-B (deadline 29. september 2004). Arbeidet i søknadsprosessen består av: 1. Et møte i Nederland på to dager, hvor partene blir enige om utforming av prosjektet, fordeling av arbeidsoppgaver og tidsfrister. 2. Skrive (deler av) søknaden i første utkast 3. Telefonmøte for å drøfte første utkast og videre arbeid 4. Ferdigstille den skriftlige delen av søknaden 5. Sende inn søknaden til EU. Spesifikke oppgaver som skal gjennomføres av NOAS Miljøkompetanse er: - Skrive utkast til kapittel B.3 - Skrive utkast til jkapittel B.7 - Skrive utkast til Work Package 1 (inklusive deliverables and milestones) - Skrive utkast til Work Package 5 (inklusi ve deliverables and milestones) - Sette opp Gantt-diagram - Velge kostmodell og kalkulere rate - Be om "Letter of recommendation" fra Norske interessenter til prosjektet - Vurdere og utbedre alle tekster i utkastene. BECO groep BV i Nederland vil opptre som prosjektkoordinator. NOAS Miljøkompetanse har rolle som partner i prosjektet. Søknadsfristen er 29. september 2004.

Funding scheme:

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project