Back to search

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Værets ansikt - Forprosjekt tv serie om forskning på vær og klimaforhold og hvordan været former mennesker og samfunn

Awarded: NOK 74,999

Menneskehetens historie preges av kampen mot værgudene. TV serien ”Værets ansikt” handler om denne kampen – hvordan mennesket har forsøkt å tilpasse seg, kontrollere, og å forutsi været. Programmene ”På værgudenes nåde”, ”Værprofetene”, og ”Været endrer v erden” forteller historier om dette uforutsigbare forholdet mellom mennesket og været. ”På værgudenes nåde” Program 1. handler om hvordan mennesket lever på værgudenes nåde, og hvordan det tvinges til å tilpasse seg de uforutsigbare og ofte ekstreme væ rforholdene. ”Værprofetene” Program 1. forteller hvordan mennesket har forsøkt å forutsi været. Fra sjamaners spådommer til meteorologenes varsler har mennesket alltid forsøkt å forberede seg på det som kan komme. ”Været endrer verden” Program 3. hand ler om hvordan været har forandret verden, og hvordan det kan gjøre det igjen. Klimaendringer har felt dynastier, avgjort kriger og utryddet befolkninger. Nå spår forskerne drastiske og raske klimaendringer, og mer ekstremvær. Hvilke følger kan slike endr inger få for oss? Univisjon og TV2 har vært i dialog om utvikling av en internasjonal TV-dokumentarserie med arbeidstittel ”Værets Ansikt”, 3x52 min. Nå er Univisjon og TV2 er enige om å gå videre med et forprosjekt budsjettert til 225 000,- . TV2 og Uni visjon/UiB har hver bevilget kr. 75 000.- til prosjektet. Dersom serien blir realisert vil TV2 delta med en betydelig del av finansieringen på selve serien. TV-serien vil gå i beste sendetid på TV2 og blir utviklet med tanke på et interanasjonalt marked. Serien blir produsert av Univisjon,UiB i samarbeid med Bjerknessenteret i Bergen. Innholdet vil ta utgangspunkt i forskning her og ved andre nasjonale og internasjonale institusjoner. Aktuelle forskere er: Eystein Jansen, Sigbjørn Grønås, Atle Nesje, He lge Drange, Rober Marc Friedman, Ralph Jewell, Ole Vetaas, Hilary Helen Birks, Stefan Rahmstorf mfl.

Funding scheme:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project