Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

168099

Application Type:

Project Period:

2006 - 2010

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Prosjekt: Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation Mellom 1994 og 2003 har andelen uføretrydede nordmenn i arbeidsdyktig alder økt med mer enn 28%. I 2003 mottok mer enn 10 prosent i arbeidsdyktig alder uføretrygd. Den store veksten i antall uføretrygdede gjør det viktig å forstå hvordan forhold på arbeidsmarkedet påvirker tilgangen til uføretrygd. Dette prosjektet vil belyse denne problemstillingen ved å utforske sammenhengen mellom bedriftsnedbemanning og tilgangen ti l uføretrygd. Bedriftsnedbemanning kan påvirke tilgangen til uføretrygd på flere måter: 1. Å miste jobben som følge av nedbemanning kan ha direkte negative heleseffekter. 2. Personer som mister jobben som følge av nedbemanning kan ha jobbspesifikke egen skaper som kun er verdsatt av deres tidligere arbeidsgiver. 3. Ved nedbemanning kan kostnaden ved å søke ny jobb føre til at personer, som på grunn av dårlig helse allerede er på marginen til å søke uføretrygd, blir uføretrygdet. Foreløpige empiriske re sultater tilsier at det er en viktig sammenheng mellom bedriftsnedbemanning og tilgangen til uføretrygd. Disse resultatene understreker behovet for å utforske denne sammenhengen for å utlede politikkimplikasjoner som kan redusere tilgangen til uføretrygd. Dette prosjektet vil benytte økonometrisk analyse av registerdata fra Statistisk sentralbyrå og Norsk pasientregister til å besvare følgende spørsmål: 1) I hvilken grad bidrar nedbemanning til tilgangen til uføretrygd? 2) Har nedbemanning negative helse effekter? 3) Hvem er spesielt sårbare i en nedbemanningssituasjon?

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon