Back to search

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

CO2 value chain from Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun

Awarded: NOK 3.8 mill.

Funding scheme:

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver