Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

FIDELITY - Federated Identity Management based on LIBERTY

Awarded: NOK 4.2 mill.

Etter hvert er brukeres elektroniske identitet blitt sentralt i e-handel og e-statsapplikasjoner. Likevel er brukers identitet på Internett fortsatt forskjellig for hver identitetstilbyder som f eks e-handel tjenester, portaler, arbeidsgivere, offentlige online-tjenester. Håndtering av flere brukernavn og passord for tilgang til tjenester er ikke effektivt for tjenestetilbydere (mht. funkjonalitet, kostnad og sikkerhet). Det er heller ikke brukervennlig og tillitsverdig for sluttbrukere. Føderert nettide ntitetskonseptet, som tillater Single-Sign-On (SSO), er foreslått som løsning av disse problemene. Liberty Alliance har laget føderert identitets håndtering, Identity Management (IDM), basert på åpne arkitekturer og standarder. Selv om spesifikasjonsarbei det er kommet langt, finnes det ennå ikke noen praktisk implementasjon og konseptet er heller ikke evaluert. Målet til Fidelity er å implementere og evaluere en samarbeidende pan-Europeisk IDM system basert på Liberty-konseptet. Teknisk levedyktighet, yte lse og evne til å møte forretnings-, sluttbruker- og sikkerhetskrav skal evalueres. I Fidelity vil ett konsortium bestående av ledende europeiske telekomoperatører, leverandør og forskningsinstitusjoner etablere tre Circle of Trust (CoTs). Det vil bli e t i Frankrike, et i Norge og et i Finland. Det skal vise at lokale identitetsføderasjoner kan samarbeide og fungere på europeisk nivå. Det skal vises at det er mulig å utveksle identitet, autentisering av borgere mellom tjeneste- og identitetstilbyder. De t skal også vises brukeren fortsatt får full kontroll over bruk og gyldighetstid av identitetsdata. Det vil bli utført "Proof-of-concept" tester og laget demonstrasjoner for mobil-, fast- og Internett scenarier. Prosjektets resultater vil bli analysert o g gjort tilgjengelig med anbefalinger og betraktninger om en helt ny tjenestetype som passer for operatører og elektroniske tjenestetilbydere.

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project