Back to search

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Sporbarhet og effektiv datafangst i verdikjeden for oppdrettsfisk: Utvidet verdikjede og integrasjon mot prosessutstyr - TELOP delprosjekt

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

168412

Application Type:

Project Period:

2005 - 2006

Location:

Partner countries:

Dette prosjektet er en tilleggsaktivitet til TELOP Trace (prosjektnummer I58636/220), som er en del av det overordnede prosjektet TELOP – Teknologiutvikling for lønnsom foredling av oppdrettsfisk. FoU-resultatene som er oppnådd i TELOP Trace er en viktig forutsetning for at Tracetracker er valgt som leverandør av sporbarhetsinfrastruktur i EU-prosjektene SeafoodPlus og TRACE. TELOP Trace omtales nå som det første prosjektet som realiserer en løsning for kjedesporbarhet i form av en online, desentralisert utveksling av sporbarhetsinformasjon mellom uavhengige bedrifter langs en komplett verdikjede. FoU-utfordringene i denne utvidelsen av TELOP Trace ligger særlig innenfor to hovedområder: Utvidelse av verdikjeden med flere aktører for å ivareta nye krav relatert til andre typer produkter, prosesser, grensesnitt mot utstyr og programvare osv. Interaksjon mellom nye prosesser/ny teknologi for foredling, og datafangst av sporbarhetsinformasjon. Et slikt fokus sikrer tilbakemeldinger til foredlingsindustri en om hvilken type informasjon som kreves fra ulike deler av verdikjeden, og legger grunnlag for at disse kravene tas inn i utviklingen av nye produkter og nye prosesser for foredling av oppdrettsfisk. I tillegg til Tracetracker Innovation AS vil både AK VAsmart ASA og Maritech AS delta i dette prosjektet. Dermed samarbeider markedslederne på verdensbasis innenfor programvare til henholdsvis oppdrett og slakting/videreforedling/salg nå om en standardisering innen registrering og utveksling av informasjon. Dette arbeidet vil være tett integrert med andre aktiviteter i TELOP. Deltakelse i EU-prosjektene SeafoodPlus og TRACE gir adgang til samarbeid på en stor arena med deltagelse fra forskere inne ulike fagfelt og bedrifter fra flere matvarekjeder. EAN Int ernational har definert verdikjeden i TELOP Trace som 'world case study for global traceability', og i samarbeid med EAN Norge vil prosjektet utnytte dette til å spre resultatene.

Funding scheme:

VM-Vareproduksjon og materialforedling