Back to search

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Feltverifikasjon av kombinasjonen av nye kjemikalier og membrankontaktorer for separasjon av co2 fra røykgass.

Awarded: NOK 1.1 mill.

Siden 1990 har Statoil og AkerKværner (AK) jobbet med utvikling av teknologi for rensing av CO2 fra eksosgass, både i felles prosjekter og på egenhånd. Som et resultat av dette har selskapene opparbeidet en vesentlig kunnskap om total prosessen, fra CO2 b lir dannet i gassturbinen til den er deponert eller brukt til EOR. Basert på det etablerte samarbeidet mellom selskapene og et felles mål om å utvikle miljøvennlige prosesser, har selskapene gått sammen om dette prosjektforslaget. Målet er en prosess hvor CO2 separasjonskosten er 20USD/tonn. For øyeblikket gjennomfører Statoil og AK, med støtte fra NFR/OED, et prosjekt hvor SINTEF er engasjert for å teste ut nye kjemikalier. Basert på de foreløpige resultatene er det funnet tre absorbenter, hvor tester h ar vist at målet med 30% reduksjon i energiforbruket, 20% reduksjon i absorberareal samt et lavt kjemikalietap er innen rekkevidde. OED/NFR prosjektet inneholder også testing av AK membrankontaktorer, en teknologi som reduserer størrelsen, vekten og total kostnaden for CO2 prosessen. I forbindelse med utviklingen av eksosgass applikasjonen og kommersialiseringen av membranteknologien for naturgassbehandling er det gjort vesentlige forbedringer av teknologien. I dette prosjektforslaget ønsker Statoil og AK og kombinere de nye kjemikaliene og membrankontaktoren til en ny og mer kostnadseffektiv prosses for separasjon av CO2 fra eksosgass. Hovedaktivitete: 1. Velge den beste absorbenten av de tre foreslåtte gjennom et testprogram hvor AK eksisterende labo ratorieenhet på SINTEF benyttes. Aktiviteten vil også omfatte teoretisk arbeid og implementering av den valgte absorbenten i simuleringsprogrammet for membrankontaktoren. 2. Forberede for neste skritt som vil være testing av den valgte kombinerte proses sen i AK pilotanlegg på K-Lab (Kårstø). Driftstiden for anlegget vil planlegges til 5300 timer, nok til å gi nødvendig informasjon om investerings- og driftskostnader. Neste skritt etter disse testene vil være fullskala (20-50MW) demonstrasjonstester.

Funding scheme:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project