Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av et optimalisert isolasjonssystem for neste generasjons høyspent PEX-kabler

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

168522

Project Period:

2005 - 2007

Location:

Subject Fields:

Under påvirkning av vann / fuktighet har dagens PEX kabler fremdeles en begrenset levetid (20 til 30 år). I de fleste tilfellene er det såkalt vanntrevekst som er årsaken til denne reduserte levetiden; i det alt vesentlige vanntrevekst fra høyspennings-el ektroden; dvs. indre halvleder. Litteraturen gir noen indikasjoner på hvorfor denne type aldring oppstår. I dette prosjektet skal vi implementere det som finnes i litteraturen og den internasjonale spisskompetansen som Nexans Norway og SINTEF Energiforskn ing besitter, til å utvikle neste generasjons PEX kabler. Gjennom et tidligere FoU prosjekt har produksjonsanlegget i Namsos gjennomgått betydelige moderniseringer. Dette muliggjør spennende nyvinninger. Når disse moderniseringene kombineres med den inter nasjonale teoretiske plattformen som forefinnes i Norge, skal dette kunne gi et unikt potensiale for utvikling av nye, kostnadseffektive PEX kabler. Internasjonalt aksepterte kontrollmetoder som viser at økt pålitelighet og levetid er oppnådd (Cenelec, 50 0Hz-metoden, EA-metoden, etc.), vil bli benyttet. Arbeidet vil også bli presentert i internasjonal normeringssammenheng i Cenelec, EuroPowerCable, IEC etc.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer