Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Norske historikerdager 2005

Awarded: NOK 80,751

Årets møte vil fokusere på den norsk-svenske unionen 1814-1905, unionsoppløsningen og en del konsekvenser av denne. først og fremst utenrikspolitiske. Vi vil dessuten forsøke å følge utviklingen av det moiderne Norge i sin alminnelighet gjennom det siste hundreåret Det vises ellers til vedlagte program.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project