Back to search

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

NASJONAL EKSPERT I EU-KOMMISJONEN: 4. ÅR - Utstasjonert Nasjonal-ekspert i EU-kommisjonen med arbeidsområde innen energirelatert forsking...

Awarded: NOK 0.89 mill.

Funding scheme:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project