Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med fusjonen av NORUT Finnmark og NIBR Alta

Awarded: NOK 99,999

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project