Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

ORKIDÉPORTALEN - En felles inngangsportal for samarbeid og service på Nordmøre

Awarded: NOK 1.7 mill.

Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) et formalisert samarbeid mellom kommunene Kristiansund, Frei, Tustna, Smøla, Aure, Halsa, Rindal, Surnadal, Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Averøy og Eide, som til sammen har 60 000 innbyggere. Nordmøre Næri ngsråd (www.nordmorenr.no) er sekretariat for ORKidé. Næringsrådet er en medlemsorganisasjon med kommuner, bedrifter og institusjoner. Ordfører i Tingvoll er p.t. leder for ORKidé og av den grunn er Tingvoll kommune valgt som prosjektansvarlig instans for søknaden. Prosjektet er solid forankret gjennom ORKidés arbeid siden 1997. Planene om styrket samarbeid har stått på agendaen til ORKidé helt siden 1992, og de senere årene er flere konkrete samarbeidsløsninger etablert. For tiden gjennomføres blant an net felles forhandlinger om innkjøp av bredbåndstjenester til kommunene på Nordmøre. Målsetting med prosjektet er å høste enda flere gevinster fra det ustrakte regionale samarbeidet. Fokus vil være å etablere løsninger som bidrar til bedre service og en plattform for installasjon og drift av systemer for kommunen og samarbeidsverktøy. I tillegg har prosjektet et mål om å bidra til utjevning av den store regionale forskjellen i bredbåndstilgjengelighet.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project