Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Emnekartteknologi og fullført elektronisk saksbehandling på eServicetorget i Numedal i samarbeid med statlige aktører

Awarded: NOK 1.8 mill.

eServicetorget i Numedal har etablert og synliggjort et funksjonelt konsept med nye dimensjoner i en innbygger- og virksomhetsportal på tvers av offentlige forvaltningsnivå. Det er blitt en nasjonal demonstrator og et eksempel som har vagt positiv oppmerk somhet blant både kommunale, regionale og statlige aktører. Samtidig har den regionale satsningen i Numedalskommunene (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) vist at man har et sterkt behov for fullintegrerte løsninger for brukerne. Dette forutsetter et tette re samarbeid mellom kommune, regionale og statlige aktører når en helhetlig forvaltning skal etableres på Internett. Med bakgrunn i sammenfallende ønsker om å planlegge på tvers av forvaltningsnivå i forhold til videreutvikling av emnekartteknolog basert på LivsIT-standard og konkrete eTjenester er det formalisert et prosjektsamarbeid mellom Husbanken, Vegdirektoratet, Norge.no og eServicetorget i Numedal. eServicetorget vil være gjenstand for planlegging og utprøving i allerede påtenkte satsninger. Samt idig har eServicetorget klare behov for nyutvikling som nå kan bli realisert, og som for alle aktørene her blir løsningskonseptene gjenstand for ordinær drift i etterkant av pilotsamarbeidet. I praksis innebærer satsningen også overgang fra trinn 3 til tr inn 4 i tjenestetrappa i form av horisontal integrasjon og fullført elektronisk saksbehandling. Gjennom å utvikle kunderelasjons- og kundeoppfølgingssystem som del av eServicetorget, positive virkemidler, strategisk markedsføring av statiske, periodiske og nye eTjenester - på tvers av forvaltningsnivå - forventes en gradvis endret brukeradferd og dreining mot å preferere eTjenester fra også det offentlige Norge.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project