Back to search

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Prosjektetablering overfor EUs 6RP, FP6-2004-TREN-3 (Call 3 A) og FP6-2004-SSP-4 (Call 4). Samfinansiering med Vitenskap

Awarded: NOK 0.50 mill.

Funding scheme:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project