Back to search

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Etablering av besøkssenter i matematikk på Høgskolen i Vestfold

Awarded: NOK 50,000

Prosjektets mål er å etablere et besøkssenter i matematikk primært rettet mot skoleelever og lærere i Vestfold-regionene, samt HVEs egne lærerstudenter. Senteret skal være *et sted der klasser sammen med lærer kan få erfaring med elevaktiv undervisning og motivasjon for mer bruk av problemløsing og mer bruk av materiell i matematikkundervisingen *et tilbud i forbindelse med etter- og videreutdanning av matematikklærere i grunnskolen *et rikt undervisningssted for studenter ved Høgskolen i Vestfold, avdel ing for lærerutdanning *en alternativ praksisarena for studenter på allmennfaglig- og førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold, for å kvalitetssikre studentenes undervisningspraksis i matematikkfaget *et sted som speiler vårt flerkulturelle samfunn , der studenter og elever kan møte matematikk i ulike kulturer *et tiltaksinstrument for Høgskolen i Vestfold i forhold til alternative måter å tilrettelegge kompetanseutvikling innen matematikkfaget på, relatert til stortingsmelding 30, ?Kultur for Lærin g?

Funding scheme:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project