Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd i Nesna kommune

Awarded: NOK 0.51 mill.

Nesna kommune er geografisk fordelt over øyene Tomma, Hugløy, Handnesøy og en fastlandsdel hvor selve tettstedet Nesna ligger. Gjennom dette prosjektet vil vi knytte øyene og tettstedet sammen via bredbånd. Kommunene i Indre Helgeland regionråd har satt i gang et interkommunalt samarbeid innenfor blant annet IKT. Utbygging av bredband til kommunen er en forutsetning for å være aktiv deltaker. Nesna kommune har i første omgang tatt ansvaret for intranett. Kommunen må knytte skolene tettere sammen med nye kommunikasjonsmidler for å oppretteholde opplæringstilbudet på lovpålagt nivå. Alternativet er redusert tilbud og fraflytting fra øyene. Bredbandtilknytting åpner nye, utvidede muligheter for å drive en framtidsrettet skole i trå med det moderne samfunn o gså i distriktet, og vi skal utarbeide og tilrettelegge for en undervisningsmodell i trå med dette. Høgskolen i Nesna (HiNe) har fådeltskoler som et av sine store satsningsområder. De går nå i gang med et forskningsprosjekt rundt fådeltskoler og grisgrend te strøk. Nesna kommune er en av samarbeidspartnerne. Dette prosjektet åpner også for muligheter for det private næringsliv i distriktet, da de også vil få tilbud om tilknytting til breiband. Nesna kommune vil også legge til rette for bredbånd til befolk ningen og privat næringsliv. Det er en forutsetning for å bevare og å øke bosetningen i kommunen.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project