Back to search

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Stimulering av internasjonalt FoU-samarbeid

Awarded: NOK 0.50 mill.

Funding scheme:

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project