Back to search

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Store, runde strukturer i norsk natur

Awarded: NOK 0.30 mill.

Formidlingsprojektet har til hersikt å involvere elever til deltagelse og som bidragsytere til tverrfaglige vitenskapelige undersøkelser av runder strukturer i norsk natur. Utgangspunktet er leting etter meteorittkratre i Norge. I Sverige og Finland er de t påvist mer enn 30 meteoritt nedslagskratre, mens i Norge har vi bare funnet 2. Studier av nedslagskratre er viktig bl.a. fordi de forteller noe om Jordens dannelse og om hvordan den senere er påvirket av disse planetære prosessene. Betydningen av denne type prosesser er godt dokumentert gjennom bl.a. alle kratrene på Månens overflate. En semi-automatisert analyse av overflatestrukturer basert på digitale terrengmodeller i Norge er gjennomført med støttet av såkornmidler fra Institutt for geofag, for å fremme tverrfaglighet på dette nye instituttet. Dette ga fengende resultater og nå er hele Norge kartlagt med hensyn på runde strukturer fra ca. 1 til 15 km diameter. Vi har funnet ca. 1300 groper, godt spredt over hele landet. Dette antallet er langt o ver det som kan være dannet ved asteroide eller komet nedslag, vi kan i beste fall håpe å finne et par slike. Runde strukturer i naturen dannes også på mange andre måter, for eksempel ved forvitring, ras, isbre-, elve- og kyst erosjon, der kryssende daler møtes, i geologisk sammensetningsvariasjoner, vulkaner. De mer enn 1300 runde strukturene må nå undersøkes i detalj, men det å reise rundt og saumfare dem, er en altfor stor oppgave for vår beskjedne gruppe. Vi tenker oss dette som et skoleprosjekt, 6-7 . klasse, eventuelt på ungdomstrinnet, hvor klassene finner en struktur, kanskje helst i nærheten av skolen. Informasjon om mulige strukturer og særlige kjennetegn å se etter, blir å finne på prosjektets nettside. Strukturene blir så beskrevet av barna, f or eksempel med hensyn på geografiske, geologiske og biologiske egenskaper. Dette blir til slutt sammenfattet i en rapport/logg, som vil bli vurdert og premiert og danner grunnlaget for våre detaljundersøkelser.

Funding scheme:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project