Back to search

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Forskerfabrikken, en inspirator og aktør i forskningsformidling til barn i Norge.

Awarded: NOK 99,999

Forskerfabrikken har nå i 3 år jobbet aktivt med formidling av forskning til barn her i Oslo. Samtidig har vår organisasjon blitt en inspirator og støttespiller for mange ulike aktører i Norge som ønsker økt interesse for naturvitenskap og teknologi blant barn og unge. Siden stiftelsen i 2002, har vi nå 19 medlemmer som representerer mange ulike fagområder og har ulik bakgrunn (se medlemsliste, vedlegg 2). Samlebåndet med aktiviteter som barn kan delta på her i Oslo utvikler seg stadig. Per dags dato in kluderer det tre forskerkurs og seks arrangementer. For å holde orden på våre unge forskere, har vi en elektronisk versjon av samlebåndet som gjør det mulig å invitere ulike grupper av barn til aktiviteter som passer for dem. Fire vitensentre i Norge ha r tatt i bruk Forskerfabrikkens forskerkurs og Universitet for miljø- og biovitenskap vil gjøre det samme høsten 2005. De siste 12 månedene har mer enn 1500 barn i Norge deltatt på en eller flere av Forskerfabrikkens aktiviteter. Bare her i Oslo har vi ha tt 400 barn på kurs det siste skoleåret. Disse barna har også deltatt på ulike arrangementer som f. eks. vår nyutviklede strålende lørdag der vi utforsket det elektromagnetiske spektrum og hjernedagen ved Anatomisk Institutt høsten 2004.

Funding scheme:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project