Back to search

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

"KjemiFestival", konkurranse for 7. klassinger, Universitetet i Oslo Uke 44, 2005

Awarded: NOK 24,999

Til den første norske Kjemifestivalen vil vi invitere til sammen 40 elever fra skoler i Osloområdet. Det vil delta fire elever fra de utvalgte skolene. Deltagerne plukkes ut av den enkelte skole fra skolens egne kriterier. I utgangspunktet forventes det i kke kjemikunnskaper eller -ferdigheter av elevene. Det vil bli sendt ut invitasjoner ved inngangen til det nye skoleåret, med relativt kort svarfrist. Utover høsten vil det pågå arbeid med å utarbeide, oversette og tilrettelegge spennende laboratorieoppga ver, skreddersydd for alderen. Deretter vil oppgavene bli prøvd ut, og laboratoriepersonale og veiledere bli grundig kurset. Selve arrangementet vil finne sted i uke 44, sannsynligvis torsdag 3. november. Se forøvrig vedlegg.

Funding scheme:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project