Back to search

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Simulatorbasert spill og konkurranse for bruk i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter innen fysikk og matematikk.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Formål Formålet med prosjektet er å utvikle et interaktivt, simulatorbasert spill og konkurranse for å motivere ungdom i ungdomsskolen og videregående skole til utdanning og senere yrkesvalg innen MNT-fagene. Prosjektet er innovativt ved at det kobler ele menter fra spillverdenen med en seriøst faglig forankret interaktiv dynamisk simulator. På denne måten lages det en spillbasert konkurranse hvor faglig innsikt og kunnskap vil hjelpe brukerne gjennom spillet på en bedre måte, samtidig som man ikke utelukk er muligheten for prøving og feiling. Nysgjerrigheten og konkurranseinstinktet stimuleres samtidig som man benytter seg av et konsept hvor man møter en stor del av dagens ungdom på deres premisser. Spillet vil ha hovedfokus på problemstillinger innen ma tematikk og fysikk. FoU-utfordringer Det er få teknologiske utfordringer i prosjektet ved at det baserer seg på utprøvd teknologi og en flerårig erfaring fra søkerbedriftene. Hovedutfordringene ligger i å gjøre spillet motiverende og inspirerende for må lgruppen, samtidig som man beholder et sterkt fokus på relevante problemstillinger innen matematikk og fysikk på de valgte utdanningsnivå. Anvendelsespotensial Spillet vil være web-basert og gjøres fritt tilgjengelig via NTNUs nettsider, og målsettingen er at det simulatorbaserte spillet skal kunne benyttes i forbindelse med en lang rekke rekrutterings- og informasjonskampanjer innen MNT-fagene. I forbindelse med ulike typer kampanjer kan det settes opp tidsbegrensede konkurranser, evt også med premier f ra arrangørene. Tilsvarende kan man gjøre i forbindelse med messer og andre arrangementer som f.eks Utdanningsmessene og Forskningsdagene. I tillegg til rekruttering til realfag, vil spillet ha et stort potensial som et supplement til tradisjonelle lærin gsressurser både ved ungdomsskole og videregående skole, og til å vekke nysgjerrigheten i forhold til matematikk, naturfag og teknologi hos en gruppe ungdom som ikke aktivt oppsøker slik kunnskap.

Funding scheme:

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project