Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The 11th International Ibsen Conference, August 2006 "The LIving Ibsen"

Awarded: NOK 0.15 mill.

Det vises i hovedsak til vedlagte beskrivelse av konferansen. Temaet "The Living Ibsen" er valgt spesielt med tanke på å fremme forståelsen for Ibsens dramatikk, slik hans verker tolkes i dag, på alle verdens scener, slik verkene fremstilles på film, vi deo, i kunstformer som skulptur, bildekunst, osv. Temaet er valgt av The International Ibsen Committtee bestående av Ibsen-forskere fra representative forskningsmiljøer, internasjonalt. Allerede i januar 2005 ble det sendt ut et Call for Papers hvor det e r gjort rede for hele arrangementets kontekst og program. Det er innkommet ca 145 proposals fra ca 33 nasjoner. Faglig kontekst: Konferansen er en vitenskapelig konferanse med et internasjonalt Board og en UiO-basert, tverrfaglig arrangementskomite. All e innkomne proposals blir behandlet av en gruppe faglig ansatte ved UiO og en ekstern representant fra Københavns universitet. Program: På bakgrunn av de innkomne proposals og utvalget av disse, settes det opp et program. Det blir 8 - 10 parallell sessi ons, om: Text, Performance, Films, Translations, Theory, Politics, Culture, History, Affinities, Dramaturgy, Influence. Det er invitert 10 "plenary Speakers" og keynote speaker er Umberto Eco. Det faglige program vil inkludere kunstneriske innslag, med fra mange etniske grupper. Det vitenskapelige og det kunstneriske programmet vil utfylle hverandre. Konferansen er også ledd i de mange, offisielle arrangementer i forbindelse med "Ibsen-året 2006". Den får en viktig plass i det samlede program for åre t 2006, The Ibsen Commemoration Year.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project