Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Avanserte verktøy og robust prosessautomatisering

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Manager:

Project Number:

173990

Project Period:

2006 - 2010

Funding received from:

Location:

Økt automatisering er nødvendig for å redusere produksjonskostnadene. For Volvo Aero Norges vedkommende er målsetningen at produksjonskostnadene i løpet av få år skal reduseres med 30 % for at bedriften skal opprettholde og styrke sin konkurransedyktighet . VAN og Teeness er to bedrifter som på hvert sitt område opererer i fremste front internasjonalt. VAN leverer avanserte jetmotorkomponenter til verdens ledende flymotorprodusenter, og Teeness er verdensledende på utvikling og produksjon av vibrasjonsdemp ede verktøy. Strenge kvalitetskrav, komplekse geometrier og høyfaste materialer gjør at tilvirkning av jetmotordeler er spesielt krevende. Neste generasjons motorkomponenter stiller i tillegg nye krav til maskineringsprosessene, og spesielt til verktøyene som benyttes. Gjennom et samarbeid mellom VAN og Teeness vil det være mulig å styrke begges posisjon i sine markeder. Prosjektet tar sikte på å utvikle verktøy og metoder som bidrar til høy prosessikkerhet for de enkelte bearbeidingsprosesser, og høy ro busthet for komplekse produksjonssystemer. Viktige elementer for å oppnå dette er bruk av nye metoder for prosessovervåking og on-line prosesskontroll, og utvikling av nye verktøysystemer basert moderne dempingsteknologi, høytrykksskjærevæske, og nye mate rialer. I prosjeketet planlegges et doktorgradsarbeid som skal fokusere på måling og analyse av dynamiske forhold i bearbeidingsprosesser, med tanke på å optimalisering i prosessenes utviklingsfase, og overvåking i driftsfasen.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena