Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fremtidens støperiteknologi

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Number:

174068

Project Period:

2006 - 2009

Funding received from:

Subject Fields:

FREMSTØT! 11 norske bedrifter går sammen med SINTEF, NTNU og Forskningsrådet om et nytt kunnskapsløft innen stykkstøping av aluminium. Prosjektet skal sikre kompetanseutvikling og vekst i en bransje hvor norsk industri i en årrekke har vist at de kan hevd e seg i verdenstoppen. Støperier som Alcoa Automotive Castings, Fundo Wheels og Fibo produserer avanserte komponenter for europeisk bilindustri, basert på aluminium produsert av Hydro Aluminium og Elkem Aluminium. Bedriftene beviser daglig at slik produks jon kan foregå i høykostlandet Norge hvis vi satser på krevende markedssegmenter og sørger for en kontinuerlig kostnadsreduksjon gjennom automatisering, optimalisering og effektivisering. Lykkes vi i tillegg med å redusere variasjonsbredden i støpeprosess ene og forbedre egenskapene til støpegodset, vil vi kunne tilby neste generasjon stykkstøpt aluminium til et mye større marked enn i dag. Verdiskapingspotensialet er stort, og gjennombrudd i sentrale FoU-oppgaver vil være avgjørende for suksess. I FREMSTØ T skal vi utvikle innovative legeringer og ny støperiteknologi, som skal gi norsk stykkstøpeindustri prosesser og produkter i verdensklasse når det gjelder kostnadseffektivitet og kvalitet. Stikkord er økt automatiseringsgrad, redusert vrakandel og økt st øpegodskvalitet. Resultatene fra prosjektet skal implementeres for å sikre hundrevis av norske arbeidsplasser i en fremtidsrettet bransje.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena