Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Nasjonal musikkvitenskapelig konferanse, Norges musikkhøgskole, 10-11/08 2006

Awarded: NOK 27,000

Project Number:

174152

Project Period:

2006 - 2006

Funding received from:

Location:

Prosjektets mål er å samle norske musikkvitenskapelige miljøer rundt to emner som anses for å være av betydning for teoretisk og metodisk fagutvikling, nemlig anvendt musikkteori og tolkningsteori. Gjennom arbeid med disse emnene tas det sikte på å etable re en plattform for diskusjon av dagsaktuelle musikkvitenskapelige problemstillinger. Det henvises forøvrig til den faglige begrunnelse i søknadsvedlegget.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project