Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling og klinisk uttesting av et implantat til bruk på pasienter med ileostomi (utlagt tynntarm)

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Number:

174304

Project Period:

2006 - 2010

Funding received from:

Location:

Partner countries:

I FoU-prosjektet skal det utvikles og klinisk uttestes et implantat som skal gi pasienter med ileostomi forbedringer hva gjelder både medisinske komplikasjoner og livskvalitet. Et velfungerende stomiimplantat med et tømmesystem som også kan tillate posef rie perioder, vil representere en betydelig nyvinning for en stor pasientgruppe. Involvert ekspertise er Intervensjonssenteret (Rikshospitalet, Oslo), Avd. for biomaterialvetenskap (Gøteborgs universitet), HotSwap AB (spesialister innen design og utvikli ng av implantater). God patentdekning forventes. Hovedutfordringen blir å få til en sikker og lekkasjefri kopling mellom tarm og implantat slik at avføringen (som i tynntarmen er flytende) kan fraktes gjennom implantatrøret og ut til posen på utsiden av bukveggen. I preklinisk fase av prosjektet (gris), må man komme frem til en konstruksjon og en plassering av implantat-tarm-omliggende vev som tilfredsstiller krav for videre utprøving på pasienter. Det tas sikte på at OstomyCure innen utgangen av 2008 skal ha gjennomført et klinisk utviklingsprogram som omfatter ca. 30 pasienter. Målet er å kunne fremskaffe en helhetlig og overbevisende faglig dokumentasjon slik at et større internasjonalt industrikonsern vil gå inn som partner og ta hovedansvaret for ytterligere utprøvinger, godkjennelser, produksjon, markedsføring og salg (fra 2010). Bare implantatdelen kan innebære en omsetning for et slikt konsern på 600 MNOK pr. år. Hvis konseptet også videreutvikles til i tillegg å omfatte colostomi (utlagt ty kktarm) og urostomi (utlagt urinkanal), så er 2.000 MNOK et aktuelt potensiale for omsetningen. OstomyCure vil etter slik forretningsmodell få mesteparten av sine inntekter som royalty, men det er også aktuelt med noe produksjon og salg i egen regi (mini mum nordiske land). Totalt betyr dette at OstomyCure har et potensiale for en årlig inntjening på flere hundre MNOK.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena