Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next-generation low-cost ZigBee System-on-Chip

Awarded: NOK 9.1 mill.

Kortholds radiokommunikasjon er i sterk vekst. Kabler erstattes av trådløs kommunikasjon i mange typer utstyr, og trådløse sensorer og styringsenheter får stadig nye anvendelser. Standardisering er ofte en forutsetning for massiv utbredelse av teknologi. ZigBee er en ny standard innen kortholds radiokommunikasjon, der Texas Instruments Norway, vårt kontor i San Diego og Radiocrafts har oppnådd ledende posisjoner på hvert sitt felt. ZigBee er utviklet for enkelt å forbinde og styre mange enkle enheter som lysbrytere, styringsenheter, sensorer for måling og overvåkning og så videre. Fordi enhetene er mange og rimelige, så er det viktig for ZigBee-utbredelsen at kostnaden for å legge inn ZigBee-støtte reduseres. For lavest mulig systemkost må størst mulig de l av systemet integreres på en krets med såkalt "System-On-Chip" (SoC)-teknologi. Dette betyr at radio-funksjonen er integrert sammen med en generell mikrokontroller. Denne kjører et program som implementerer ZigBee og i tillegg styrer de fleste andre fun ksjoner til enheten. Innen styring og avlesning av energiforbruk, som initielt er hvor ZigBee har størst potensiale, er det også behov for ny smalbånds radioteknologi med lang rekkevidde. Prosjektet vil utvikle en ny smalbånds radiokrets med høy ytelse og lav produksjonskost for dette formålet. I fremtiden er det mulig at ZigBee også vil tilby lengre rekkevidde ved bruk av lavere radiofrekvens enn i dag. Den nye smalbånds radiokretsen skal konstrueres med tanke på gjenbruk som byggesten i en slik eventuel l ZigBee-radio. Texas Instruments Norway var først ute med en SoC-krets for ZigBee, men andre halvlederfabrikanter har kommet raskt etter. Konkurransen øker i takt med ZigBee-markedet, så det er nødvendig å tilby den rimeligste løsningen. Fordi teknologie n har en viss modenhet, er det FoU-messig stadig mer krevende å oppnå de påkrevde kostnadsreduksjonene. Banebrytende arbeid og store teknologiske sprang er nødvendig i forhold til dagens tekniske løsninger. Radiocrafts var tidlig ute med ZigBee-moduler. F or å videreutvikle posisjonen så er samarbeidsprosjektet med Texas Instruments Norway av avgjørende betydning. Radiodelen i dagens ZigBee-kretser bygger på tradisjonell analogteknikk. Texas Instruments sin banebrytende "Digital RF Processor" (DRP)-teknolo gi bruker digitalteknikk i størst mulig grad. Dette gir bedre ytelse, men den største fordelen er å kunne utnytte den rivende utviklingen innen digital mikroelektronikk. Strømforbruk er ikke så kritisk i dagens DRP-anvendelser. For å kunne bruke DRP tekno logien til ZigBee så er betydelig FoU-innsats nødvendig for å redusere strømforbruket. På grunn av "time to market"må Texas Instruments Norway gå i spissen for forskning også på dette området.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena