Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av en nanoteknologisk blodsukkermåler for kontinuerlig in vivo måling av blodsukker hos pasienter med Diabetes mellittus

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Number:

174392

Project Period:

2006 - 2011

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

Formålet med prosjektet er å utvikle en miniatyrisert osmotisk trykksensor for automatisert kontinuerlig in vivo måling av blodsukker (glukose) hos pasienter med Diabetes mellittus. Enheten skal være liten nok til injeksjon uten bruk av kirurgi, den skal være inorganisk, og følgelig ikke nedbrytbar i kroppen. Videre vil kortere diffusjonsbarriærer gi en raskere sensor som samtidig stiller mindre krav til volumet av vevsvæske som er nødvendig for å forsyne sensoren med glukose. Den primære utfordringen vil være utviklingen av en porøs glassmembran med porer ned mot molekylstrørrelse. Denne geometrien er nødvendig for å realisere et effektivt filter for glukose, samtidig som vann og mindre molekyler passerer uhindret igjennom membranen. Den sekundære ut fordring består i å utvikle lavenergi silisiumbaserte kontrollsystemer som utgjør svært enkle transistorkretser. Dette er nødvendig for å muliggjør lang levetid på måleren, samtidig som det åpner for overføring av strøm via telemetri. Måleren må pakkes sl ik at den kan plasseres in vivo uten kirurgiske inngrep. Strenge krav settes derfor til pakketeknologi, og da spesielt størrelsen på strømforsyningsenheten og sammenkoblingen mellom de ulike enhetene. Både sensoren og kapselen vil bli testet for å undersø ke graden av biofouling og biokompatibilitet. Metoder for å begrense biofouling av sensoren samt graden av innkapsling av måleren vil bli evaluert. Prosjektet vil gi et internasjonalt konkurransefortrinn med et produkt som mangler direkte reelle konku rrenter, og følgelig ha et globalt markedspotensial for behandlingen av en sykdom med et sterkt voksende behov. Teknologien kan også anvendes i relaterte områder som laktat (måling av oksygenunderskudd ved sirkulasjonssvikt), dialyse (overvåkning av blode ts kjemiske bestanddeler), partikkelfiltrering (filtrere ut molekyler etter størrelse), samt videreutvikling til et selvregulerende infusjonssystem (med insulinpumpe) som nøytraliserer effekten av diabetes.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena