Back to search

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Åpenhet og personvern i lokal administrasjon ved bruk av elektroniske løsninger (eGovernment)

Awarded: NOK 0.10 mill.

Funding scheme:

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project