Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - Samarbeid med Wuhan University of Technology. Maritim utdanning og FoU

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Manager:

Project Number:

175002

Project Period:

2006 - 2007

Funding received from:

Bakrunn for søknaden: Maritim drift er et av fire strategiske satsingsområder ved Høgskolen i Vestfold. Maritim drift ligger under avdeling for maritim utdanning. Virksomheten ved avdeling for maritim utdanning omfatter følgende hovedområder. * Bachelors tudium i marinteknisk drift * Bachelorstudium i nautikk * Bachelorstudium i skipsfart og logistikk. Startet opp i 2004. * Utvikling av et mastergradsstudium i maritim drift, i samarbeid med andre maritime universitet i Norden. Utviklingsarbeidet er finans iert av Nordisk Råd * Forskning. Én dosent II og én doktorgradsstipendiatstilling innenfor maritim logistikk * Oppdragsvirksomhet rettet mot næringslivet. Avdeling for maritim utdanning inngikk i 2004 et samarbeid med WHUT (se vedlegg Prosjektbeskrivels e). Første halvår 2006 vil fire av våre nautikk bachelorstudenter utveksle til WHUT, School of Navigation, og vi vil motta fire kinesiske bachelorgradsstudenter, og gi dem undervisning på engelsk ved vår avdeling. WHUT har også andre fakulteter vi ønsker å utforske muligheten til å få til et samarbeid med, bla. School of Transportation (logistikk). I forbindelse med vår satsing mot Kina har vi relasjoner mot I.M.Skaugen. I.M.Skaugen er et norskbasert rederi, som blant annet har virksomhet innenfor skipnin g av gass innenlands i Kina. Vi er i ferd med å utvikle et samarbeid med LogIT Systems AS, når det gjelder systemer og programvare for bruk innenfor logistikk. Samarbeidet er i første omgang rundt anvendelse av LogITs programmer i vår undervisning, og d et kan også være fremtidige koblingsmuligheter mot Kina (se vedlegg med tittel Norway-China. Cooperation within higher education, research &development and industry). I vedlegget "prosjektbeskrivelse" er vår samarbeidsavtale med WHUT. Dette er ikke en ko mplett prosjektbeskrivelse, med er med for å vise omfanget og fremtidiger muligheter i vårt forhold til WHUT.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project