Back to search

INFRA-Infrastrukturtiltak

Kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med fusjonen av Norut Finnmark og NIBR Alta - samfinansiering av prosj.nr. 169008/V10

Awarded: NOK 99,999

Funding scheme:

INFRA-Infrastrukturtiltak

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project