Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Simultan, on-line PACS og multimedia. Innføring av fjernstyring av MR- og CT-laboratorier i Norsk Helsenett

Awarded: NOK 2.0 mill.

Prosjektet kombinerer PACS med et flerkanalers videokonferanse-system slik at avanserte røntgenlaboratorieundersøkelser med CT og MR kan fjernbetjenes ved at 1 radiolog kan være faglig ansvarlig for radiologiske undersøkelser samtidig på flere ulike lokas joner. Prosjektet vil gi en god ressursutnyttelse både av utstyr og faglig personell og vil føre til at flere pasienter kan få gjennomført avanserte undersøkelser. Det er i dag en rask teknisk utvikling innen bildediagnostikk, særlig innen de nye og komp liserte modalitetene som MR, multislice CT og PET/CT. Dette gir også nye og bedre mulighetetr for pasienten både ved bedre diagnoser og bedre behandling. I de neste 10 årene regner man i USA (kilde RSNA) med en økning på over 200% for bildediagnostiske un dersøkelser, langt over det som vil være innen andre diagnostiske områder. Norge har, i likhet med resten av Europa og USA en mangel på spisskompetente radiologer til å ta den nye teknikken i bruk. Dette har ført til at Norge i dag er i en situasjon med stor bruk av vikarleger og vakante ordninger for å kunne utføre bildediagnostikk ved norske sykehus. Kommandobroprosjektet introduserer en ny måte å arbeide på slik at spesialisten, ved hjelp av bredbånd, kan være tilstede på flere lokasjoner til samme t id og kunne behandle flere pasienter. Norge har komparative fortrinn for å kunne være pionerer i verden på å utvikle slike løsninger. Våre sykehus, er som de eneste i verden, tilnærmet digitalisert 100% innenfor radiologi (PACS), vi har en infrastruktur med nett som kan overføre store datamengder. Prosjektet er et samarbeid mellom viktige nasjonale institusjoner som NST, KITH og Rikshopitalet-Radiumhospitalet HF og lokale sykehus.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon