Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Spor i snø. Nasjonalt digitalt arkiv og eMuseum for skiidrett.

Awarded: NOK 0.75 mill.

"Spor i snø" skal bli et fullverdig eMuseum. Som gjest fra hele verden skal du gå inn i museet og få oppleve skihistorien gjennom film, lyd og bilder. Du skal søke i en base som har ulike digitale arkiver, resultater og presentasjoner. "Spor i snø" er en del av "Trysil-Knut nasjonalt senter for skiidrett" som også planlegger et fysisk museum/opplevelsessenter. Trysil er landets største vintersportssted. Vi har en rik lokal skihistorie fra legenden Trysil-Knut og fram til i dag. Vi har et behov for å ta va re på og presentere denne historien og plassere den i en nasjonal ramme. Alt materiale som skal presenteres på eMuseet/ opplevelsessenteret, skal være digitalisert, arkivert på en server og gjort tilgjengelig via en database. Dette gjelder bilder, lydoppt ak/radio og film/TV-opptak Det er f.eks. eldre materiale som vil bli digitalisert, samtlige norske VM og OL-medaljer på ski, og vi vil også samle inn, bearbeide og presentere annet filmamateriale, fra Trysil-Knut-filmen fra slutten av 30-tallet fram til e n presentasjon av den opitmale skigleden i Trysilfjellet i dag. Materialet vil bli gjort tilgjengelig for alle via eMuseum og gjennom presentasjoner på museum/ opplevelsessenter. Det digitale materialet vil på nasjonalt nivå komme hovedsaklig fra NRK. Vi har inngått en intensjonsavtale med NRK Aktivum om dette. Se vedlegg. Det regionale materialet vil bli samlet inn og digitalisert i Trysil. En hovedkilde vil være avishuset Østlendingen. Det lokale materialet vil bli samlet inn og digitalisert i Trysil. Vi vil utvikle et Web-grensesnitt som gjør materialet tilgjengelig via en vanlig web-browser. Da kan materialet brukes på opplevelsessenter og nett uten at brukerne trenger å installere spesielle programmer på sine stasjoner.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project