Back to search

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

TLENS (Tunable lens)-En styrbar polymerbasert autofokuslinse

Awarded: NOK 4.6 mill.

Ignis og SINTEF har gjennom flere år samarbeidet om utvikling av polymerbaserte komponenter for anvendelser i optisk kommunikasjon, instrumentering. display og prosjektorer. I dette arbeidet har man kombinert forskjellige funskjonelle materialer, som poly merer, silisium og glass. Vi utvider nå samarbeidet og går inn på et nytt område av stor kommersiell interesse. Små styrbare linser har et stort anvendelses område fra optiske lesehoder til digetale kamera for blant annet mobiltelefon. Ved å kombinere I gnis og SINTEF sin kompetanse på på materialsiden (polymer/glass/silisium) med kunskaper om aktueringsprinsipper som finnes i SINTEF og delvis i Ignis kan man få fra et produkt som i stor grad etteraper øyets funksjon. Som partnere i prosjektet har vi og så med store og viktige brukere innenfor optisk lesing og kamerateknologi. Begge partnere har aktivitet i Norge, noe som gir et solid norsk konsortium. Ignis Photonyx og SINTEF har fra før et BIP prosjekt innenfor NANOMAT programmet, der hovedfokus er å utvikle en polymer som anvendes som en tunbare grating i optisk kommunikasjon og bildegjengivelse. Denne polymeren skal ha en kontrollert elektrisk ledningsevne, reflekterende overflate og må ikke nødvendigvis være transparent. Kravene til denne polymeren er forskjellige fra de vi må utvikle innenfor TLENS prosjektet. TLENS inneholder i tillegg viderutvikling av et nytt aktuerings prinsipp og utvikling av elektronikk for å styre autofokuslinsen.

Activity:

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project