Back to search

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

ICMI Study 16 konferanse "Challenging Mathematics in and beyond the classroom"

Awarded: NOK 39,999

Executive Committee (EC) for ICMI (International Committee for Mathematics Instruction) velger med jevne mellomrom ut temaer for internasjonale studier der man ønsker å sette fokus på viktige områder, og få en oversikt over pågående forskningsaktiviteter. I 2003 ble Study 16 annonsert. Tema er ?Challenging Mathematics in and beyond the classroom?. Samtidig ble det oppnevnt en internasjonal programkomite (IPC). Dennes oppgaver er: 1. Å skrive et såkalt "Study Document", som skal tjene som invitasjon til det internasjonale forskningsmiljøet om å sende inn papers. 2. Å arrangere en Study Conference, med kun inviterte deltakere, basert på innkomne papers. 3. Å samle artikler til et Study Volume, i en bokserie på Kluwer forlag, og få denne utgitt i 2008.

Funding scheme:

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project