Back to search

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Akershus

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Number:

176619

Project Period:

2006 - 2010

Location:

Funding scheme:

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.