Back to search

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Næringsliv- og universitetssamarbeid HUMSAM

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Manager:

Project Number:

176759

Application Type:

Project Period:

2007 - 2009

Location:

Prosjektet vil ha tre nivåer, et universitetssentralt nivå, et fakultetsnivå og et lokalt nivå. Sentralt: Målet er å bringe videre og bygge på erfaringene fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets samarbeid med industrien fra seks industrifagdager i 2004-2005 "Piloten". Gjennom å invitere HUMSAM-miljøer og næringsliv til høstens erfaringssoverføringsseminar fra "Piloten", ønsker vi å illustrere muligheter og potensialet for UiOs næringslivssamarbeid, og innenfor HUMSAM legge til rette for samarbeid srelasjoner mellom næringsliv og HUMSAM-miljøene. Forskningsadm. avd. har prosjektlederansvaret og vil i samarbeid med Birkeland Innovasjon ta initiativ til og utvikle faglige møteplasser i tett samarbeid med ledelsen ved HUMSAM-fakultetene og utvalgte fa gmiljøer basert på temaer næringslivet er opptatt av. Fakultetsnivå: Målet er å skape forutsetninger for HUMSAM-relasjoner til næringslivet og vinne erfaring med næringslivssamarbeid. Fakultetet inviterer med aktuelle fagmiljøer og bidrar med viktig koord inering. Prosjektet forankres hos fakultetssekretariatet ved forskningsdekan ved henholdsvis Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Lokalt nivå: Mange HUMSAM-fag er ukjent med, men bør ha store potensialer i et næringsrettetpers pektiv (øk. statsvit, org.psykologi, antropologi, kinesisk, kulturfag, religion, mediefag, retorikk mm). Målet er å etablere relasjoner til relevant næringsliv, og etablere flere former for samarbeid. Som "piloten" har vist er det stor interesse for maste roppgaver i bedrifter med veiledning fra bedrift og UiO. Møteplassene vil gjøre HUMSAMmiljøene kjent med nye og dagsaktuelle faglige problemstillinger både for forskning og EVU og vil også danne grunnlag for innovasjon ved at forskere får forståelse av næ ringslivets behov for ny kunnskap, tjenster og produkter. Forskningsavtaler vil også være et resultat av samarbeidet. Prosjektet avsluttes med et seminar hvor erfaringer fra alle nivåer presenteres og diskuteres

Funding scheme:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon