Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Et komparativt blikk på fredløshetens innhold, funksjon og utvikling i Nord-Atlanteren ca.900-1200

Awarded: NOK 2.5 mill.

Ut fra de tre aspektene innhold, funksjon og utvikling i Norge, Island og England i perioden 900-1200, vil jeg belyse likheter og forskjeller i fredløsheten i de tre områdene. Tidligere forskning har betraktet fredløsheten som statisk, og det har vært en tendens til å konsentrere forskningen på ett land eller ett spesielt tema. En slik studie som denne, som altså tar sikte på å sammenligne flere aspekter ved fredløsheten i tre områder, er ikke blitt foretatt tidligere.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora