Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nord-Gudbransdal

Awarded: NOK 4.0 mill.

Innholdet i denne prosjektbeskrivelsen har som overordnet formål å gi en beskrivelse og en handlingsplan for utbygging av bredbånd til alle husstander i udekkede områder i region Nord-Gudbrandsdal. Sentrale FoU-utfordringer er at dette er utbyggingsområde r som er lite "attraktive" for de fleste bredbåndsleverandører i og med at investeringskost ikke alltid står i forhold til mulig inntjening. Med positive resultater av prosjektets intensjon vil det kunne ha overføringsverdi til andre deler av Norge med sp redt bebyggelse.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project